Saugios laivybos administracija

Valstybinė įmonė vykdanti saugios laivybos kontrolę pakrančių plaukiojimo rajone ir vidaus vandenyse, išduodanti vidaus vandenų laivų specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacinius dokumentus, nustatanti techninius ir organizacinius reikalavimus vidaus vandenų laivybos srityje.
Po 2010 m. reorganizacijos prie Lietuvos saugios laivybos administracijos buvo prijungta Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija. Centrinė Lietuvos saugios laivybos administracijos būstinė yra įsikūrusi Klaipėdoje.