Ko reikia norint plaukioti vandens motociklu?

Norint vandens motociklu teisėtai ir saugiai plaukioti Lietuvos vidaus vandenyse, Jums reikės:

 • Vandens motociklo registracijos Lietuvoje;
 • Kasmetinės techninės apžiūros pažymėjimo;
 • Galiojančio motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimo, kuriame nurodyta, kokio galingumo vandens motociklą (katerį) galite valdyti;
 • Vandens telkinio, kuriame leidžiama plaukioti vandens motociklais;
 • Proto

Kokius dokumentus reikia turėti norint užregistruoti vandens motociklą ar kitą vandens transporto priemonę?

Norint užregistruoti vandens motociklą ar kitą vandens transporto priemonę, reikia pateikti:

 • Nuosavybę įrodančius dokumentus (pirkimo-pardavimo sutartis, dovanojimo sutartis, pirkimo kvitas, sąskaita faktūra ir pan.);
 • Asmens tapatybės dokumentą ir kopiją;
 • Pirminės techninės apžiūros aktą (išduoda Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyrius). Motociklas ar kita vandens transporto priemonė turi būti ženklinta CE ženklu. Primename, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 2012-06-26 įstatymu Nr. XI-2132 (nuo 2012-07-01), irklinės valtys iki 6 metrų neregistruojamos. Jeigu valtį ketinama eksploatuoti su elektriniu varikliu, jų taip pat nereikia registruoti. Jeigu vandens transporto priemonę ketinama eksploatuoti su benzininiu varikliu, registruoti būtina. Informacija apie vidaus vandenų transporto priemonių registraciją regionuose ir grafikas pateikiamas nuorodoje:http://www.msa.lt/lt/naujienos/istaigos-naujienos/pramoginiai-ir-asmeniniai-mhw1.html

Gavus visus reikalingus dokumentus, pramoginiai, asmeniniai laivai ir pakabinamieji varikliai įregistruojami ir jų savininkui išduodamas įregistravimo dokumentas per 10 darbo dienų.

Kokiuose vandens telkiniuose galima plaukuoti vandens motociklu?

Apribojimus vandens telkiniuose nurodo navigaciniai ženklai, kurių priežiūrą vykdo VĮ Vidaus vandens kelių direkcija. Visi kiti draudimai yra susiję su aplinkosaugos apribojimais. Informacija apie laivybos apribojimus, taikomus vidaus vandenyse, pateikiama šioje nuorodoje:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=367592

Kokių saugumo reikalavimų privalu laikytis plaukiant vandens motociklu?

 • Visada dėvėkite gelbėjimosi liemenę ir būkite prisisegę saugos raktų (angl. lanyard);
 • Naudokite tik techniškai tvarkingą vandens motociklą;
 • Neplaukite išgėrę ar apsvaigę nuo narkotinių medžiagų;
 • Įsitikinkite, kad gerai pažįstate vandens telkinį, kuriame ruošiates plaukioti;
 • Vadovaukitės laivybos taisyklėmis.

Kokiame gylyje galima plaukioti vandens motociklu?

Minimalus rekomenduojamas gylis nuo motociklo korpuso galo turėtų būti 90 cm. Esant mažesniam gyliui į turbiną gali patekti smėlio ir akmenų nuo dugno. Taip pat reikėtų būti atsargiems plaukiant prie kranto. Prie kranto rekomenduotina plaukti lėta eiga.

Kokios yra vandens motociklo kuro sąnaudos?

Vandens motociklų varikliai dirba labai aukštomis apsukomis (7000 – 8000 rpm), o jų darbiniai tūriai siekia net 1.8 litro. Varikliui dirbant tokiu tempu, kuras yra deginamas labai sparčiai. Svarbu yra atsiminti, kad kuro sąnaudos priklauso nuo plaukimo stiliaus ir konkretaus modelio. Dažniausiai, motociklų gamintojai kuro sąnaudas nurodo esant vidutinėmis apsukomis (kruizinis rėžimas) ir maksimaliomis (WOT) apsukomis. Plaukiant maksimaliomis variklio apsukomis pasiekiamas didžiausias greitis, bet degalų sąnaudos smarkiai išauga.

Pavyzdžiui galingi motociklai plaukdami visu greičiu per vieną minutę gali sudeginti 1 litrą degalų. Tačiau ilgą laiką plaukti tokiu greičiu beveik neįmanoma. Tuo tarpu plaukiant vidutiniu greičiu, kuro sąnaudos tampa daug mažesnės. Pavyzdžiui “Yamaha FX SHO” kuro sąnaudos plaukiant vidutiniu 60 km/h (4900 rpm) greičiu yra 29,1 l/val, tačiau plaukiant maksimaliu greičiu (7800RPM) jis sudegins visus 82 litrus degalų per valandą! Todėl vandens motociklų gamintojai nuolat tobulina kruizinius rėžimus tam, kad sumažinti degalų sąnaudas esant vidutinėmis apsukomis.

Taigi, jeigu motociklo reklamoje skambiai teigima, kad jis naudoja 30 litrų degalų per valandą, tai nereiškia, kad jis negali sudeginti 2-3 kartus daugiau degalų nuspaudus akseleratorių iki galo.

Kuo skiriasi dvitakčiai varikliai nuo keturtakčių variklių?

Skiriasi pati variklių konstrukcija. Keletas esminių skirtumų:

 • Dviejų taktų variklių (2-TEC) konstrukcija yra paprastesnė. Jie turi mažiau judančių dalių todėl reikalauja mažiau priežiūros nei keturtakčiai (4-TEC). Dėl to remonto išlaidos bus mažesnės.
 • Dvitakčiai varikliai yra lengvesni ir turi daugiau galios. Daugeliu atveju iš dvitakčio variklio tos pačios kubatūros eina “išspausti” apytikriai dvigubai daugiau galios, nei iš keturtakčio. Taip yra todėl, kad dvitaktyje “naudingas” vienas ciklas iš dviejų,o keturtaktyje – tik vienas iš keturių. Taigi, esant vienodam variklių darbiniam tūriui, keturtaktis variklis neturi jokių vilčių prieš dvitaktį.
 • Dvitakčiai varikliai susidėvi greičiau negu keturtakčiai. Nors jų konstrukcija ir paprastesnė, tačiau keturių taktų variklis gyvuos ilgiau negu dvitaktis.
 • Dvitakčiai varikliai yra triukšmingesni ir labiau teršia aplinką. Senesni karburatoriniai varikliai į aplinką (atmosferą ar vandenį) išmestavo net 25-30% nesudeginto kuro. Dėl šios priežasties dvitakčiai vandens motociklai buvo uždrausti kai kuriuose Kalifornijos ežeruose. Naujesni dvitakčių variklių su tiesioginiu kuro įpurškimu neusdeginto kuro procentas yra daug mažesnis.

Apibendrinant. Jeigu vandens motociklą naudosite tik laisvalaikio pramogoms rinkitės keturtaktį vandens motociklą. Jis bus tylesnis, mažiau terš gamtą, nereikalaus ypatingos priežiūros. Na, o jei jūs nelinkęs niekam nusileisti, kovojete dėl kiekvienos sekundės, vandens motociklas su dvitakčiu varikliu turėtų pateisinti jūsų viltis.

Ar plaukiant kateriu privaloma dėvėti gelbėjimosi liemenę?

Šiuo metu galiojančio teisės akto, kuris nustatytų gelbėjimosi liemenių dėvėjimą plaukiojimo priemonėse, nėra. Taigi, plaukiant kateriu ar kita vandens transporto priemone devėti gelbėjimosi liemenę nėra privaloma. Tačiau vadovaujantis Mažųjų laivų, kurių ilgis iki 10 m, pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 69-3467), gelbėjimosi liemenes būtina turėti visiems įgulos nariams ir kitiems laive esantiems asmenims. Irklinėse valtyse taip pat privaloma turėti gelbėjimo liemenes kiekvienam valtyje esančiam žmogui.

Išimtis taikoma tik vandens motociklams – plaukiant vandens motociklu būtina dėvėti gelbejimosi liemenę arba hidrokostiumą.

Kokia yra bauda plaukiant kateriu be laivavedžio kvalifikacijos liudijimo (teisių)?

Vadovaujantis Administracinio teisės pažeidimo kodekso 119 str. 3 d., vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas neturint teisės jas vairuoti arba neturint teisės vairuoti šios rūšies vidaus vandenų transporto priemones ar vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas, kai jas vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, ar perdavimas vairuoti vidaus vandenų transporto priemones asmeniui, neturinčiam teisės jas vairuoti, – užtraukia baudą nuo 300 iki 500 litų.

Kaip man gauti laivavedžio teises?

Laivavedžio pažymėjimas kateriui, vandens motociklui ar kitai motorinei vandens transporto priemonei valdyti yra išduodamas išlaikius Motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos egzaminą, kuriuos rengia Lietuvos saugios laivybos administracija (Klaipėdoje ir Kaune). Tam, kad laikyti kvalifikacijos egzaminą reikia baigti laivavedžių rengimo kursus, kuriuos rengia akredituotos mokymo įstaigos:

 • UAB „Jūros navigatorius“ (Šermukšnių g. 20, Klaipėda, tel. (8 46) 489365; Kalvarijų g. 124-10, Vilnius, tel. (8 61) 602204, (8 61) 276942)
 • VĮ „Vidaus vandenų kelių direkcija“ (Raudondvario pl. 113, Kaunas, tel. (8 37) 323 799)
 • UAB „DA kontaktas“ (K. Petrausko g. 26, Kaunas; tel. (8 685) 75337)
 • UAB „IBG Projects“ (M. Gimbutienės g. 35, Kaunas, tel. (8 673) 75817)

Asmenys, turintys aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą gali patys pasiruošti kvalifikacijos egzaminui t.y. nelankant laivavedžių rengimo kursų. Mokomoji medžiaga ruošiantis laivavedžio kvalifikacios egzmaninui.

Užduokite savo klausimą

Neradote atsakymo į jums rūpimą klausimą? Užduokite jį mums, užpildę šią formą.

Jūsų vardas

Jūsų el. pašto adresas

Klausimas

Įveskite saugos kodą
captcha