Automobilių vairuotojai dalyvaujatys eisme vadovaujasi kelių eismo taisyklėmis. Šios taisyklės yra susitarimų rinkinys tam, kad automobiliai keliais judėtų sistemingai, o Jūs saugiai pasiektumėte kelionės tikslą. Jei šių taisyklių nebūtų, keliuose vyrautų chaosas.

Vandenyje, kaip ir kelyje, galioja tam tikros taisyklės. Neatsakingai valdomos vandens trasporto priemonės gali patirti skaudžias avarijas. Kai kam gali atrodyti, kad valdyti vandens transporto priemonę vandenyje, kur yra daug erdvės (pavyzdžiui atviroje jūroje), yra paparsta ir intuityvu, tačiau iš tikrųjų taip nėra.  Vandenyje, lyginant su žeme, yra daug daugiau nekontroliuojamų faktorių, kurių negalima ignoruoti ir pamiršti – greitai besikeičiančios oro sąlygos, vėjas, srovė, bangos, povandeninės kliūtys.. Dėl to laivybos taisyklės apima tokias sritis kaip hidrometreologija, navigaciją, radio ryšio priemones, laivo sandarą ir daug daugiau.

Pradedant domėtis pramogine laivybą, vertą susipažinti su sąvokomis, kurios vartojamos šiame portale ir įvairiose laivybą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Pramoginis laivas – bet kokio tipo su įvairios rūšies jėgainėmis laivas, kurio korpuso ilgis yra 2,5–24 m ir skirtas poilsiui, pramogoms bei sportui.

Šias ir kitas specifines laivybos sąvokas rasite Sąvokų žodyne.

Laivybą reglamentuojanti teisinė bazė

Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje laivybą reglamentuoja du taisyklių rinkiniai, tai yra:

  • COLREGS-72  – Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimui išvengti (priimtos 1972 metais). Šių taisyklių bazę sudaro dar burlaivių epochos laikais jūrose taikytos taisyklės laivų prasilenkimui. 1889 metais taisyklės buvo apibendrintos ir įgyjo tarptautinio dokumeto statusą. Vėliau šios taisyklės dar buvo kelis kartus koreguotos ir papildytos, kol 1972 metais Tarptautinė jūrinė organizacija (IMO) jas priėme ir patvirtino kaip tarptautines ir privalomas visiems jūromis plaukiojantiems laivams.
  • CEVNI  – Europos vidaus vandenų taisyklės. Šios taisyklės yra visų Europos Sąjungos šalių laivybos pagridas. Kadangi Europos vidaus vandenų taisyklės yra rekomendacinio pobūdžio šalys gali šias taisykles koreguoti ar papildyti atsižvelgdamos į vietos sąlygas.

Nors CEVNI taisyklės yra daug detalesnės lyginant su COLREGS-72, vietomis šios taisyklės dubliuoja viena kitą. Todėl gali kilti klausimas, kuriuo taisyklių rinkiniu vadovautis? Atsakymas – priklauso nuo to, kokiose vandenyse naviguojama. COLREGS-72 yra tarpautinės taisyklės ir jos galioja jūroje, CEVNI  galioja vidaus vandenyse. Artūras Dovydėnas laivavedžių mokymo vadovėlyje pateikia tokį šių taisyklių palyginimo pavydzį:

Jeigu įsivaizduosime jūrą kaip dykumą be kelių ir sankryžų, be gyvenamųjų namų kvartalų ir šviesoforų, tai ir bus ta aplinka, kurioje galioja Tarptautinės taisyklės. Vidaus vandenyse galioja panašios, bet sudėtingesnės taisyklės, nes ten pilna kanalų, upių, jų santakų ir kitokių vandens kelių ypatumų.

https://www.vandensmoto.lt/wp-content/uploads/2015/11/boating-bon-bflathead-blake-boating-830799316.jpghttps://www.vandensmoto.lt/wp-content/uploads/2015/11/boating-bon-bflathead-blake-boating-830799316-150x150.jpgMindaugasLaivybaLaivyba,Pramoginė laivyba
Automobilių vairuotojai dalyvaujatys eisme vadovaujasi kelių eismo taisyklėmis. Šios taisyklės yra susitarimų rinkinys tam, kad automobiliai keliais judėtų sistemingai, o Jūs saugiai pasiektumėte kelionės tikslą. Jei šių taisyklių nebūtų, keliuose vyrautų chaosas. Vandenyje, kaip ir kelyje, galioja tam tikros taisyklės. Neatsakingai valdomos vandens trasporto priemonės gali patirti skaudžias avarijas. Kai kam gali atrodyti,...
vandensmoto.lt