Įrengta kranto vieta, skirta laivams švartuotis.

Mindaugas
Įrengta kranto vieta, skirta laivams švartuotis.