Laivo įgulos narys, kurio pareiga vairuoti laivą laivavedžio nurodytu kursu.

Mindaugas
Laivo įgulos narys, kurio pareiga vairuoti laivą laivavedžio nurodytu kursu.