COLREGS 72 (angl. Collision Regulations at Sea) – 1972 metų IMO konvencija apie Laivų susidūrimo išvengimas jūroje. Įsigaliojo 1977 metais.

Mindaugas
COLREGS 72 (angl. Collision Regulations at Sea) – 1972 metų IMO konvencija apie Laivų susidūrimo išvengimas jūroje. Įsigaliojo 1977 metais.