Viršutinė plokščioji laivo korpuso dalis.

Mindaugas
Viršutinė plokščioji laivo korpuso dalis.